SVKS2002 Sign language project course (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan vaihtuviin työelämälähtöisiin teemoihin projektiluontoisen työskentelyn ja tutkimuksen toteuttamisen kautta. Vaihtuvat aihepiirit sidotaan viittomakielen keskuksessa tehtävään tutkimukseen keskuksen yhteistyötahojen kanssa. Opiskelija saa perustaidot projektiluotoisen tutkimustyön suunnittelusta, hallinnasta ja toteutuksesta sekä tutkimustiedon popularisoinnista. 

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyn eri vaiheisiin, joihin sisältyvät yhteiset kontaktitapaamiset (läsnäolo vähintään 75 %) sekä itsenäinen työskentely ja muu dokumentoitu työ.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella, hallita ja toteuttaa projektityöskentelyn eri vaiheet
  • osaa toimia itsenäisesti ja osana työryhmää projektityöskentelyn eri vaiheissa
  • ymmärtää tieteellisen tutkimustiedon popularisoinnin mekanismeja ja eettisiä erityispiirteitä
  • ymmärtää tutkimustiedon ja työelämän kytköksiä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen projektityöskentelyn eri vaiheisiin, joihin sisältyvät yhteiset kontaktitapaamiset (läsnäolo vähintään 75 %) sekä itsenäinen työskentely ja muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching