SVKS1013 Research on phonetics of sign languages (5+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään tietoa viittomakielten foneettisesta tutkimuksesta ja tutkimusteknologioista perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti ja harjoitustyö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää viittomakielten foneettisen tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset haasteet
  • kykenee keskustelemaan viittomakielten foneettisesta tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti olemassaolevaa tutkimusta fonetiikan, tutkimusteknologioiden ja käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida foneettista viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • ymmärtää viittomakielten foneettisen tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti ja harjoitustyö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching