SVKS1011 Research on grammars of sign languages (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla syvennetään tietoa viittomakielten kieliopin tutkimuksesta ja kieliopillisesta rakenteesta perehtymällä yksityiskohtaisesti ja vertaillen johonkin teoreettiseen näkökulmaan ja aiheeseen. Käsittelyä suhteutetaan viittomakieliseen aineistoon.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ. Itsenäisessä suoritustavassa kirjatentti ja harjoitustyö.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää ja osaa esittää viittomakielten kieliopillisen tutkimuksen keskeiset teemat kansainvälisestä näkökulmasta
  • kykenee keskustelemaan viittomakielten kieliopillisesta tutkimuksesta ja käsitellystä aiheesta yleistäen
  • osaa arvioida kriittisesti viittomakielten kieliopin tutkimusta etenkin käsitellyn aiheen näkökulmasta
  • osaa analysoida viittomakielistä aineistoa hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti käyttäen perustellusti jotain teoreettista viitekehystä
  • ymmärtää viittomakielten kieliopin tutkimuksen kytköksen viittomakielikentän tarpeisiin. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo luennoilla vähintään 75 %), luentotehtävien tekeminen sekä opetukseen liittyvä tenttisuoritus tai muu dokumentoitu työ.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti ja harjoitustyö.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching