SVKS1001 Presentation of the master's thesis in sign language (1 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan akateemisiin viitottuihin teksteihin ja harjoitellaan oman maisterintutkielman tai vastaavan akateemisen tekstin esittelyä suomalaisella viittomakielellä (mahdollista myös muulla viittomakielellä). Opintojakson itsenäinen suoritus sisältää kaksi kontaktitapaamista maisterintutkielman ohjaajan kanssa.

Oman tutkielman esittely voidaan toteuttaa viittomakielisenä abstraktina tai muunlaisena tutkimusviestinnän muotona. Viittomakielinen tutkielman esittely voidaan julkaista eri viestintäkanavissa opiskelijan suostumuksella.


Opiskelija saa perusvalmiudet ja -taidot tuottaa viittomakielellä akateemiseen kontekstiin kuuluvan tekstin niin opintojansa kuin myös jatkossa työelämäänsä varten. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa tieteellistä tietoa sisältävät viittomakieliset tuotokset
  • osaa vastaanottaa ja antaa rakentavaa palautetta omasta viittomisesta
  • osaa arvioida omaa viittomakielen kehittymistä ja kehitystarpeita
  • osaa tehdä valmistellun viittomakielisen esityksen havaintovälineitä käyttäen
  • tietää viittomakielisen videotallenteen laatukriteerit
  • osaa viittoa tutkimusraportista akateemiselle kohderyhmälle tai laajemmalle yleisölle
  • ymmärtää viittomakielisen tutkimusviestinnän merkityksen suurelle yleisölle sekä pienemmille kohderyhmille
  • ymmärtää viittomakielisten viestintätaitojen merkityksen erilaisissa kieliasiantuntijuutta vaativissa tehtävissä
  • ymmärtää viittomakielisen tutkimusviestinnän eettiset erityispiirteet. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opiskelumateriaaleihin tutustuminen ja maisterintutkielmasta tuotettu esitys.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Sign language

Teaching