SVKA1050 Sign language working life course (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Sign language
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu yhteen tai useampaan viittomakielialalla toimivaan yritykseen tai organisaatioon omien ammatillisten suuntautumistavoitteidensa näkökulmasta. Opintojakso sisältää yhteisiä luentoja, yrityksessä tai organisaatiossa tapahtuvan etäoppimisjakson sekä raportointia.

Arviointiperusteet

Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla työelämävierailu(ja) yhdessä opettajan kanssa, toteuttamalla vierailu(t) ja raportoimalla vierailu(i)sta opettajalle.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tuntee viittomakielialan työelämän tarpeita
  • tuntee viittomakieliasiantuntijan tehtäviä ja osaa kuvata niissä vaadittavaa osaamista
  • osaa arvioida kehittämistarpeitaan ja ammatillista suuntautumistaan ja täydentää omaa osaamistaan
  • tunnistaa mahdollisuuksia viittomakielialan työmarkkinoilla
  • tiedostaa työelämän ja tutkimuksen eettisiä erityispiirteitä.

Osaamistavoitteet määrittävät arvosanan 3.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla työelämävierailu(ja) yhdessä opettajan kanssa, toteuttamalla vierailu(t) ja raportoimalla vierailu(i)sta opettajalle.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso suoritetaan suunnittelemalla työelämävierailu(ja) yhdessä opettajan kanssa, toteuttamalla vierailu(t) ja raportoimalla vierailu(i)sta opettajalle.
Language:
Finnish

Teaching