STOA2008 Social Security and Social Services (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Jakso perehdyttää suomalaisen sosiaalihuollon, sosiaalipalveluiden ja sosiaaliturvan toimintakenttään ja siinä viime aikoina tapahtuneisiin ja näköpiirissä oleviin muutoksiin. Jaksolla tarkastellaan sekä kentän toimijoiden keskinäisiä suhteita että rajapintoja muihin työelämässä läheisiin toimialoihin. Painopiste on sosiaalihuollossa ja -palveluissa sekä palveluiden paikallisissa ja alueellisissa tuottamisen tavoissa. Kriittisenä näkökulmana ovat kansalaisen ja asiakkaan oikeudet ja osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet.

Learning outcomes

Opiskelija osaa jäsentää suomalaisen sosiaalihuollon, -palveluiden ja -turvan pääpiirteet, niiden keskinäiset suhteet ja paikan palvelujärjestelmän kokonaisuudessa. Hän osaa kuvata eri toimijoiden (valtio, kunnat, järjestöt, yritykset) roolin sosiaalipalveluiden hallinnoinnissa, järjestämisessä ja tuottamisessa. Hän osaa tarkastella kansalaisten ja asiakkaiden oikeuksia ja osallisuutta kriittisesti. Hänellä on myös valmiudet sosiaalihuollon ja sosiaalipalveluiden muutosten kriittiseen tarkasteluun.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja muu mahdollinen materiaali, joka ilmoitetaan erikseen.


Suoritetaan kolme:

1. Haverinen, Riitta, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.) (2014): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino.

2. Hiilamo, Heikki, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä & Reijo Vanne (2012): Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Juvenes Print - Tampereen yliopistopaino Oy.

3. Metteri, Anna (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

TAI

3. Määttä, Anne (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (saatavana verkossa)

Literature

  • Haverinen, Riitta, Marjo Kuronen & Tarja Pösö (toim.) (2014): Sosiaalihuollon tila ja tulevaisuus. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-440-8 nidottu ISBN 9789517684699 verkko)
  • Hiilamo, Heikki, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä & Reijo Vanne (2012): Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Juvenes Print – Tampereen yliopistopaino Oy. (ISBN 978-951-669-884-0 nidottu ISBN 978-951-669-885-7 verkko)
  • Metteri, Anna (2012): Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö. Väitöskirja. (ISBN 978-951-44-8955-6 nidottu ISBN 978-951-44-8956-3 verkossa)
  • Määttä, Anne (2012): Perusturva ja poiskäännyttäminen. Väitöskirja. (ISBN 978-952-493-175-5 nidottu ISBN 978-952-493-176-2 verkossa)

Completion methods

Method 1

Description:
Kirjallisuuteen ja luentoihin pohjautuva essee.
Evaluation criteria:
Kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching