STOA2007 Social Work with Children and Families (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Lapsi- ja perhesosiaalityöhön perehdytään lasten oikeuksien ja osallisuuden, perheen ja vanhemmuuden sekä taustalla olevien sosiaalisten ongelmien näkökulmista.

Description

Lapsi- ja perhesosiaalityöhön perehdytään lasten oikeuksien ja osallisuuden, perheen ja vanhemmuuden sekä taustalla olevien sosiaalisten ongelmien näkökulmista. Ne tarjoavat lähtökohdan lastensuojelun eettiseen ja ammatilliseen pohdintaan. Jaksolla tutustutaan lastensuojeluun ja perheiden tukemiseen ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot lapsi- ja perhesosiaalityön toimintaperiaatteista sekä lastensuojelua ohjaavista käsitteistä ja teorioista. Opiskelija tuntee lastensuojelun asiakasprosessin sekä hahmottaa lasten ja vanhempien aseman asiakkaina lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa. Opiskelija tunnistaa lastensuojelutyöhön liittyviä eettisiä haasteita ja kykenee reflektoimaan niitä. Opiskelijalla on perusvalmiudet lasten ja vanhempien kohtaamiseen, oman asiantuntijuutensa arvioimiseen ja kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmius tarkastella kriittisesti asiakkaan ja työntekijän asemaa palvelujärjestelmässä.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali, joka ilmoitetaan erikseen

Literature

  • Enroos, Rosi, Tarja Heino & Tarja Pösö (toim.) (2016): Huostaanotto. Lastensuojelun vaativin tehtävä. Vastapaino. (ISBN 978-951-768-566-5 nidottu ISBN 9789517686143 verkossa)
  • Lonne, Bob, Maria Harries, Brid Featherstone & Mel Gray (2016): Working Ethically in Child Protection. (ISBN 978-0-415-72933-8 sidottu ISBN 978-0-415-72934-5 nidottu) Kustantaja (Routledge) ja e-kirjan ISBN (9781315851020)

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja kirjallinen tehtävä
Evaluation criteria:
Kontaktiopetuksen ja kirjallisen tehtävän hyväksytty suorittaminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching