SOSM5001 Special Issues in Sosiology 1 (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan sosiologisen ajattelun ja toiminnan tapoja sekä erilaisten sosiologian alueiden erikoisluonnetta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee sosiologisen tutkimuksen erityiskysymyksiä.

Study materials

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus ja/tai mahdollinen kirjallinen työ. Suoritustavasta ja suoritettavasta kirjallisuudesta sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Evaluation criteria:
Suoritukset arvioidaan sen perusteella miten hyvin opiskelijat hallitsevat opetuksen ja kirjallisuuden sisällöt, mikä osoitetaan osoittamalla kykyä argumenttien kriittiseen tarkasteluun sekä kykyyn soveltaa teoreettisia käsitteitä poliittisiin kysymyksiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching