SOSA2011 Sociological Thinking (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa kuvataan sosiologian erityispiirteitä ja suhdetta muihin sosiaalitieteisiin. Se valottaa sosiologian keskeisiä teoriaperinteitä, nykysuuntauksia ja tutkimusmenetelmiä sekä tarkastelee sosiologisen ajattelun uusia haasteita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut sosiologisen näkökulman yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Hän tuntee sosiologian keskeisiä teoriaperinteitä, käsitteitä, menetelmiä ja tutkimuskohteita.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot ja luentotentti. Huom! Opintojakson voi suorittaa vain läpäisemällä luentotentin – sitä ei voi tenttiä tiedekunnan yleisissä tenteissä.
Evaluation criteria:
Kurssin arviointi tapahtuu luentotentin pohjalta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching