SOSA121 Current Research in Sociology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan sosiologian erilaisiin suuntauksiin ja sosiologisen tutkimuksen tekemiseen. Opintojaksolla harjoitellaan akateemista kirjoittamista, tekstianalyysiä sekä kommentointia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa hahmottaa sosiologista nykytutkimusta ja keskustelua sekä eritellä sosiologisen tutkimuksen keskeisiä haasteita ja paikkaa yhteiskunnassa. Opintojakso kehittää opiskelijan argumentointitaitoja ja akateemista kirjoittamista.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Completion methods

Method 1

Description:
Luennot, niihin liittyvät tehtävät sekä essee
Evaluation criteria:
Arviointi perustuu luentoihin liittyviin tehtäviin (30%) ja esseeseen (70%).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjallinen työ
Evaluation criteria:
Kirjallinen työ
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching