SOSA115 History of Sociology (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla perehdytään sosiologian syntyyn vaikuttaneeseen kehitykseen, sosiologian ajatteluperinteisiin, erilaisiin sosiologian historiassa esiintyneisiin teoreettis-metodologisiin suuntauksiin ja niiden tapoihin eritellä yhteiskuntaa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sosiologian syntyyn vaikuttaneita tekijöitä. Opiskelijalla on laaja-alainen ymmärrys sosiologiatieteen historiallisen kehityksen keskeisistä piirteistä sekä sosiologian ajatteluperinteistä.

Additional information

Kontaktiopetus syyslukukaudella.

Description of prerequisites

Suositellut esitiedot: yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot.

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Literature

  • Collins, R. (1994): Four Sociological Traditions. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-508208-1

Completion methods

Method 1

Description:
20-24h kontaktiopetusta ja tentti tai essee. Huom! Opintojakson voi suorittaa vain läpäisemällä luentotentin, sitä ei voi tenttiä tiedekuntatenteissä. Teososa on mahdollista tenttiä eTenttinä.
Evaluation criteria:
Arviointi tapahtuu luentotentin ja teostentin pohjalta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching