SKIP2001 Usage, meaning and structure of language I (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025

Description

Opintojaksolla tarkastellaan, miten kieli välittää ja rakentaa merkityksiä erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Opiskelijat saavat välineitä havainnoida ja analysoida puheen piirteitä sekä sanojen merkityksiä, muodostusta ja taivutusta.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tiedostaa kielen käytön, merkityksen ja muodon yhteyden.
  • ymmärtää, mitä kielioppi on ja mihin sitä tarvitaan.
  • ymmärtää puhutun ja kirjoitetun kielen suhteen ja kielen multimodaalisen luonteen.
  • ymmärtää puhutun kielen primaariuden ja monimuotoisuuden.
  • oivaltaa eri kielimuotojen tasavertaisuuden ja merkitysten neuvoteltavuuden.
  • hallitsee suomen kielen prosodian, leksikaalisen semantiikan, morfologian ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt ja terminologian ja osaa hyödyntää niitä kielen analysoinnissa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Language:
Finnish

Teaching