SAXS1052 Language and Society (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Syventyminen (saksan) kielen muodostumiseen ja kehitykseen sekä puhutun ja kirjoitetun saksan kielen sosiaalisiin rakenteisiin, kielelliseen variaatioon ja muutokseen sosiolingvistiikan ja kielihistorian teorioita apuna käyttäen.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • nimetä saksan kielen kehityksen eri vaiheet
  • kuvailla saksan kielen keskeisten kehitysvaiheiden pääpiirteet
  • tunnistaa 1900-luvun poliittisten tapahtumien vaikutuksia saksan kieleen
  • tunnistaa alueiden, ajan, sosiaalisten ryhmien ja viestintätilanteiden vaikutuksia (saksan) kieleen

  • eritellä sosiaaliset ryhmät, jotka aiheuttavat kielellistä variaatiota

  • soveltaa sosiolingvistiikan tärkeimpiä tutkimusmenetelmiä.Additional information

Arviointiperusteet

Kotitentti

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista teoksista:
1. Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 8. Auflage. 2000.
2. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute. 6. Auflage. 2007.
3. Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. 4. Auflage. 2010.

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen opiskelu ja kotitentti.
Evaluation criteria:
Kotitentti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kotitentti
Language:
German
Study methods:

Itsenäinen opiskelu ja kotitentti.

Study materials:

Opettajan ohjeiden mukaan seuraavista teoksista:

1. Schmidt, Wilhelm: Geschichte der deutschen Sprache. Ein Lehrbuch für das germanistische Studium. 8. Auflage. 2000.

2. Stedje, Astrid: Deutsche Sprache gestern und heute. 6. Auflage. 2007.

Teaching