SAXP1114L Deutsch für die Zukunft (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Haluatko kehittää saksan kielen taitoasi? Kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi?

Description

Haluatko kehittää saksan kielen taitoasi? Kerrata, virkistää, laventaa ja syventää aiemmin oppimaasi? Valmistautua ylioppilaskokeisiin? Tai hakeutua opiskelemaan saksaa yliopistossa?

Deutsch für die Zukunft on saksaa jo aiemmin opiskelleille suunnattu maksuton verkkokurssi, jonka voit suorittaa joustavasti osana lukio-opintojasi, välivuoden aikana tai vaikkapa AMK-opintojen tai työn ohessa. Halutessasi voit hyödyntää sitä myös ns. näyttöreittinä yliopisto-opintoihin (ks. tarkemmin alla kohdasta Lisätietoja).

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia ja tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuurielämään. Aihepiireinä ovat: A: koulutus ja työelämä Saksassa, B: saksankieliset maat ja C: saksankielinen musiikki ja kirjallisuus. Kurssi on tarkoitettu kaikille saksan kielen opiskelusta kiinnostuneille, riittävät pohjatiedot omaaville oppijoille. Erityisen hyvin se soveltuu lukio-opiskelijoille ja saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opinnoista kiinnostuneille. Jos suoritat kurssin osana lukio-opintojasi, varaa kurssin suorittamiseen 1-2 lukion jaksoa. Ajankohdaksi suosittelemme lukion kolmannen vuoden syksyä. 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut saksankielisten maiden yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviin ilmiöihin
  • osaa aiempaa paremmin ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti saksan kielellä
  • osaa hyödyntää opettajan antamaa palautetta kielitaitonsa kehittämisessä 

Additional information

Deutsch für die Zukunft näyttöreittinä yliopisto-opintoihin: Kurssin puitteissa voit halutessasi myös hakeutua saksan kielen ja kulttuurin yliopisto-opintoihin Jyväskylän yliopistoon ilman valintakoetta tai todistusvalinnassa määriteltyjä kynnysehtoja seuraavalla tavalla:

Opinto-oikeuden Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan voit saada suorittamalla kurssin näyttötehtävän hyväksytysti[1]. Kuvauksen Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelmasta löydät täältä https://www.jyu.fi/fi/tule-opiskelemaan/tutustu-aloihimme/kielet-viestinta-ja-journalistiikka/monialaisen-kieliasiantuntijan-opinnot. Tarkempaa tietoa opiskelusta, työllistymismahdollisuuksista ja opintoihin hakeutumisesta saat halutessasi kurssille ilmoittauduttuasi. Asiasta kiinnostuneille tarjoamme kurssin puitteissa myös maistiaisia ohjelman opintotarjonnasta ja mahdollisuuden tutustua opetushenkilöstöön.

Mikäli sinua kiinnostaa tulevaisuus saksan kielen opettajana tai kielikouluttajana, voit hakeutua Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelmaan https://www.jyu.fi/fi/tule-opiskelemaan/tutustu-aloihimme/kielet-viestinta-ja-journalistiikka/kielten-aineenopettajan-opinnot. Hyväksytysti suoritettu näyttötehtävä korvaa valintakokeen tai todistusvalinnan kynnysehdot, jolloin opiskelupaikan saadaksesi sinun tarvitsee läpäistä enää vain soveltuvuushaastattelu[2]. Tarkempia tietoja soveltuvuushaastattelusta, opiskelusta ja opintoihin hakeutumisesta saat halutessasi kurssille ilmoittauduttuasi. Asiasta kiinnostuneille tarjoamme kurssin puitteissa myös maistiaisia ohjelman opintotarjonnasta ja mahdollisuuden tutustua opetushenkilöstöön.


[1] Edellyttää, että olet hakukelpoinen.

[2] Edellyttää, että olet hakukelpoinen.

Description of prerequisites

Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2 tai parempi. Taitotasokuvaukset löydät täältä https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/kielitaidon_tasojen_kuvausasteikko.pdf

Study materials

Kaikki tarvittavat materiaalit löytyvät Moodlesta. 

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetaan verkkokurssina opettajan ohjauksella henkilökohtaisesti laadittavan aikataulun mukaisesti. Alkuohjauskeskustelut käydään syyslukukauden toteutukselle ilmoittautuneiden kanssa elo-syyskuussa, kevätlukukauden toteutukselle ilmoittautuneiden kanssa tammikuussa. Oppiminen tapahtuu Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyvät kurssin materiaalit ja tehtävät. Ohjauksessa ja palautekeskusteluissa käytetään myös Zoom-verkkotapaamistyökalua. Tehtävätyyppeihin sisältyy mm. lukemista, kirjoittamista, kuullunymmärtämistä, rakenne- ja sanastotehtäviä, suullisia harjoituksia ja oppimispäiväkirjan laatimista. Kurssin kuluessa saat oppimisesi tueksi yksilöllistä ohjausta ja henkilökohtaista palautetta. Kurssin opettaja on syntyperäinen saksalainen ja osaa hyvin suomea.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
German, Finnish
No published teaching