RUOS201 Academic Communication Skills (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan erityisesti tutkijan taitoja, esim. tieteellistä kirjoittamista, posterin laatimista ja sen esittelyä ja myös muita konferenssitaitoja. Yleisistä työelämätaidoista kehittyvät vuorovaikutustaidot, esiintymistaidot, projektityötaidot, kriittisen ajattelun taidot, tiedon hankinta ja analysointi.


Suoritustavat

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.


Arviointiperusteet

Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • osaa kommunikoida suullisesti ja kirjallisesti tieteellisissä ja yleistajuisissa yhteyksissä, 
  • tietää, mikä on tyypillistä tieteelliselle tyylille ja osaa argumentoida tieteellisesti, 
  • osaa lukea ja analysoida tieteellisten artikkelien tyyliä, rakennetta ja argumentaatiota kriittisesti, 
  • osaa etsiä lähdekirjallisuutta ja arvioida lähteiden soveltuvuutta tieteelliseen tutkimukseen, 
  • tuntee eri tieteenalojen tyypillisiä kirjoitus- ja julkaisukonventioita erityisesti kielitieteen alalla sekä 
  • osaa laatia tieteellisen esityksen tai posterin.

Additional information

Suositus ajoituksesta

Samanaikaisesti seminaarin kanssa. Kurssin aikana työstetään maisterintutkielmaa.

Description of prerequisites

Suositellaan suoritettavaksi yhtäaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

Compulsory prerequisites

Study materials

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Literature

  • R. Nyberg & A. Tidström (toim.). (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. 2012 (4. painos).
  • J. Bell Introduktion till forskningsmetodik. (2011). (4. painos).

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät ja aktiivinen osallistuminen opetukseen.
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus (luennot ja harjoitukset) ja niihin liittyvät oppimistehtävät.

Study materials:

Opetuksen yhteydessä jaettava materiaali ja harjoitukset sekä kurssikirjallisuus (ks. alla).

Literature:
  • Bell, J. (2011) Introduktion till forskningsmetodik. 2011 (4. painos).
  • Nyberg, R. & A. Tidström (red.) (2012) Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar.

Teaching