RFIS9002 Romance philology lecture pass (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelija seuraa romaanisen filologian alaan kuuluvia vierailuluentoja ja tekee niistä luentopäiväkirjat.  

Suoritustavat

Romaanisen filologian vierailuluentoihin osallistuminen ja niiden pohjalta luentopäiväkirjan tekeminen.

Arviointiperusteet

Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on tutustunut viimeaikaiseen kansainväliseen tutkimukseen romaanisen filologian alalla

Additional information

Opintojakson lopullinen pistemäärä riippuu siitä, kuinka monelle luennolle opiskelija on osallistunut ja kuinka monesta luennosta on pitänyt luentopäiväkirjaa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirja.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Spanish, Finnish, French, Italian

Teaching