RFIS6062 Study areas in linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Perehtyminen eri kielitieteen osa-alueisiin.

Description

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan opiskelijan valinnan ja opettajan ohjeistuksen mukaan kolmeen seuraavista kielitieteen osa-alueista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.

Suoritustavat

Oppimistehtävän kirjoittaminen tai kirjatentti

Arviointiperusteet

Oppimistehtävä tai kirjatentti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteittäin kolmea seuraavista aloista: sosiolingvistiikka, tekstilingvistiikka, leksikologia, kielifilosofia, kääntämisen teoria, puhekielen tutkimus.  

Additional information

Opiskelijan tulee ottaa opettajaan yhteyttä ja suorittaa tentti valitsemistaan aiheista opettajan ohjeiden mukaisesti.

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish, French

Teaching