RFIS4000 French Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kielitieteen osa-alueisiin ja peruskäsitteisiin ranskan kuvauksen näkökulmasta. 

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen, harjoitukset ja tentti tai kirjatentti. 

Arviointikohteet

Osallistuminen opetukseen ja tentti tai kirjatentti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

  • tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja

  • osaa määritellä kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä

  • on tottunut havainnoimaan

  • kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta.

  • antaa vertaispalautetta akateemisista teksteistä

  • ymmärtää paremmin omia taitojaan ja oppimistapojaan

  • on oppinut tarkkailemaan kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan 

Study materials

Opettajan tuottama oppimateriaali 

Literature

  • Zufferey, Sandrine ; Moeschler, Jacques, (2015) Initiation à la linguistique française. Paris : Armand Colin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja tentti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
French
No published teaching