RFIS070 Literature of the French-speaking Countries (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen muiden maiden kuin Ranskan ranskankieliseen kirjallisuuteen.

Suoritustavat

Oppimistehtävä tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

kirjatentti tai oppimistehtävä, esim. kaksi 5-7 sivun esseetä.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tuntee ranskankielisen kulttuurin tekstien ja diskurssien muotoja ja merkityksiä

  • osaa tulkita kulttuuriviitteitä kontekstissaan.

  • on kehittänyt valmiuttaan tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • on kehittänyt valmiuttaan ottaa haltuun lyhyessä ajassa uusi kenttä 

Additional information

Opintojakson kirjallisuus ja ohjeistukset tulee kysyä opintojakson opettajalta.

Literature

  • Opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjatentti joko tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä tai e-tenttinä.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching