RFIS035 Elementary Course in another Romance Language (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Spanish, Finnish, Italian, Portuguese
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen johonkin toiseen romaaniseen kieleen.

Suoritustavat

Kielikurssi joko Jyväskylän yliopistossa (esim. ESP0004-0006 tai ITAP201 tai XES0005) tai jokin vaihdossa suoritettu kielikurssi.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssille.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt jonkin muun romaanisen kielen peruskielioppiin ja -sanastoon
  • tuntee ko. kielialueen kulttuurin peruspiirteitä

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • joustavuus ja sopeutuvuus
  • kyky tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Spanish, Finnish, Italian, Portuguese

Teaching