RFIP022 Written and Oral Communication (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
French
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Kurssilla harjoitellaan kommunikoimista ranskaksi niin suullisesti kuin kirjallisestikin.

Description

Sisältö

Opintojakson aikana tehdään erilaisia suulliseen kielitaitoon, kuullun ymmärtämiseen ja tekstin tuottamiseen liittyviä tehtäviä sekä harjaannutaan toimimaan ryhmässä.  

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja arvioitavien tehtävien suorittaminen.

Arviointiperusteet

Aktiivisen osallistuminen opetukseen (vähintään 80% luennoista) ja arvioitavien tehtävien suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuoda esiin mielipiteensä, argumentoida ja keskustella ranskaksi -pystyy kirjoittamaan lyhyehkön ranskankielisen asiatekstin
  • hallitsee keskustelu- ja ryhmätyötaitoja kuten puheenvuoron ottamista, puhutteluja ja tervehdyksiä ranskaksi
  • on kehittänyt kykyään tarkkailla kulttuurieroja avoimesti ja rakentavasti

  • on kehittänyt ongelmanratkaisutaitojaan 

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
French

Teaching