PSYA5005 Preventions and Interventions for Violence in Close Relationships (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

1. Työskentelyn kohteiden määrittely: yksilö, pari, ryhmä, yhteisö hoidon kohteena; vai rooli väkivallassa: tekijä, uhrit ja todistajat,

2. Väkivallan tunnistaminen ja puheeksiotto,

3. Mitä tutkimusnäyttö kertoo lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja hoidon mahdollisuuksista eri kohderyhmillä,

4. Väkivallan hoidolliset interventiot ja niiden teoreettiset orientaatioperustat

  • yksilön
  • parisuhteen
  • perheen ja
  • yhteisön näkökulmat huomioiden - verkostoituva työote,

5. Koulutukselliset interventiot,

6. Terapeuttiset interventiot,

7. Auttavat yhteiset tekijät väkivallan hoidossa

8. Hyviä käytäntöjä eri kohderyhmillä - kotimaisia ja kansainvälisiä toimintamalleja.

Learning outcomes

Jakson käytyään opiskelija:

  • tunnistaa väkivallan seulonnan menetelmiä ja osaa soveltaa niitä
  • tunnistaa keskeisiä tekijän, uhrien ja sivullisten auttamiseen liittyviä traditioita
  • hallitsee turvallisuuden ylläpitämiseen liittyviä kysymyksenasetteluja ja tunkeutumattomia haastattelumenetelmiä.

Description of prerequisites

Avoimen yliopiston väkivaltatutkimuksen opintojen opiskelijoille suositellaan edeltäviksi opinnoiksi VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto (5 op) opintojaksoa.

Recommended prerequisites

Study materials

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen kurssilla.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Verkkoluennot, kirjallisuus ja oppimistehtävät (luentopäiväkirja ja oppimispäiväkirja). Opintojakso arvioidaan tenttiin tai kirjalliseen tehtävään perustuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching