PSYA1901 Special Studies in Psychology (1–20 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Psychology
Coordinating organisation:
Department of Psychology, Open University
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Opintojaksoon voi sisällyttää psykologian laitoksen järjestämää opetusta, esimerkiksi vanhenemisen psykologiasta, johtamisen psykologiasta, oppimisvaikeuksista, Contemporary Issues in Psychology -opintokokonaisuudesta. Opintojakso voi koostua esimerkiksi ulkomaisista tai toisessa yliopistossa suoritetuista opinnoista. Opintojaksoon voi liittää myös laitoksen tai Psykonetin järjestämiä erikoiskursseja sekä psykologian alan kansallisiin tai kansainvälisiin tieteellisiin konferensseihin liittyviä oppimistehtäviä (esim. oppimispäiväkirja tai oma tieteellinen esitys konferenssissa). 


Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa opintojakson tekemällä kirjallisuuskatsauksen (5 op).

Mahdollisesti tarjottavat kurssit ilmoitetaan vuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on erityistietämystä yhdeltä tai useammalta psykologian alueelta.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjallisuuskatsaus tai muu tentaattorin kanssa sovittava suoritustapa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Oppimispäiväkirja, tieteellinen esitys, kirjallisuuskatsaus tai muu tentaattorin kanssa sovittava suoritustapa. Opintojakso arvioidaan asteikolla 0 – 5.
Select NaN parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Opintojakso arvioidaan suoritustavasta riippuen asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen) tai hyväksytty / hylätty.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirajallisuuskatsaus.

Teaching

x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching