POMM1110 Introduction to Multidisciplinary Learning Modules (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

-

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee monialaisen oppimisen ja sen ohjaamisen perusteet
  • ymmärtää monialaisen oppimisen merkityksen keskeisenä osana perusopetusta
  • ymmärtää oppimisen ohjaamisen roolin oman toiminnan ja oppilaiden oppimisen tukemisen näkökulmasta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching