POMM1100 Final Seminar in Multidisciplinary School Subject Studies (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Oman asiantuntijuuden peilaaminen POM-opintojen kokonaistavoitteisiin ja yleensä kasvatusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Työstetään kaikkia opettajaksi kehittymisen ydinalueita.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää perusopetuksessa opetettavien aineiden ja oppimiskokonaisuuksien monialaisten opintojen merkityksen luokanopettajan asiantuntijuuden rakentumisessa ja opettajan ammatissa
  • osaa tarkastella omaa asiantuntijuuttaan ja eritellä vahvuuksiaan ja kehittymiskohteitaan ydinosaamisalueiden näkökulmasta
  • osaa täydentää luokanopettajan asiantuntijuuttaan havaitsemissaan kehittymiskohteissa.

Description of prerequisites

Johdanto monialaisiin opintoihin ja kaikki monialaiset opinnot

Study materials

Erikseen sovittava oppimateriaali ja kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
osallistuminen pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROPen laatiminen
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
osallistuminen pienryhmäopetukseen, opintotehtävien ja PROPen laatiminen
Language:
Finnish
Study methods:

pienryhmäopetus, opintotehtävät ja PROpen laatiminen

Study materials:

ilmoitetaan opintojaksolla

Teaching