POMM1043 Craft Education (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • Turvallinen työskentely
  • Kokonaisen käsityöprosessin periaatteet, käsityön opetuksen suunnittelu ja arviointi, aihealueen tekniikat, työvälineet ja materiaalit
  • Teknologian moniulotteisuus ja merkitys arkielämässä, ihmisen toiminta ympäristönsä muokkaajana
  • Opettajan ydinosaamisalueet · Pedagoginen osaaminen, Vuorovaikutusosaaminen ja moninaisuuteen liittyvä osaaminen, Esteettinen osaaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on kokenut onnistumisia ja ammatillisen toimijuuden kehittymistä
  • ymmärtää käsityön prosessiluontoisuuden
  • ymmärtää käsillä tekemisen kasvatuksellisen roolin
  • osaa toteuttaa ja kehittää käsityön opetusta voimassa olevaan opetussuunnitelmaan pohjautuen
  • omaa valmiuksia tarkastella analyyttisesti ihmisen toimintaa ympäristönsä muokkaajana

Study materials

Huovila, R., Hintsa, T., Säilä, J. & Rautio, R. 2018. Kirja käsityöstä. Luokkien 1-7 käsityönopetus. Jyväskylä: PS-kustannus, ISBN 978-952-451-793-5

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakso suoritetaan kontaktiopetuksena toiminnallisesti ryhmässä, osin pienryhminä toteutettavina ryhmätehtävinä ja itsenäisenä työskentelynä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching