POMM1013 History, Social Studies and Pedagogy (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikan perusteisiin ja niiden käytännön toteutuksiin erityisesti tutkivan oppimisen näkökulmasta.

Description

Historian ja yhteiskuntaopin pedagogiikka, historiallisen tiedon luonne, tutkiva oppiminen


Painotus ydinosaamisalueilla pedagoginen osaaminen sekä yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen. 

Learning outcomes

  • ymmärtää historian ja yhteiskuntaopin tavoitteet koulussa
  • saa valmiuksia opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia tutkivan oppimisen periaatteiden mukaisesti.
  • ymmärtää historiallisen tiedon luonteen erityispiirteet ja osaa laatia oppimistehtäviä sen opiskeluun

Study materials

Käytettävä oppimateriaali ilmoitetaan opetuksen alkaessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiperusteet tarkentuvat opetusohjelmassa tai opetuksen alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching