OLUM1050 Literature art and new media writing (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, luku- ja kirjoitusmotivaatioon sekä sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen.

Description

 • lasten- ja nuortenkirjallisuus
 • sadutus
 • sanataide
 • monilukutaito ja uusi kirjoittaminen
 • yhteisöllinen kirjoittaminen
 • luku- ja kirjoitusmotivaation tukeminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee lasten- ja nuortenkirjallisuuden lajeja ja ilmiöitä
 • ymmärtää kirjallisuuden käytön merkityksen osana kaikkea opetusta
 • on perehtynyt tietoon lukemisen ja kirjoittamisen monimuotoisuudesta ja lukemisen merkityksellisyydestä
 • osaa hyödyntää monipuolisia ja yhteisöllisiä kirjoittamisen ohjaamisen menetelmiä sekä tukea luku- ja kirjoitusmotivaatiota
 • osaa soveltaa sanataiteen, sadutuksen, uuden kirjoittamisen ja digitaalisuuden tarjoamia mahdollisuuksia opetuksessa.

Additional information

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).


Study materials

Alla lueteltu kirjallisuus soveltuvin osin ja lisäksi opintojaksolla sovittu oppimateriaali.

Literature

 • Aerila, J. & Kauppinen, M. (2019). Sytytä lukukipinä – Pedagogisia keinoja lukuinnon herättelyyn. Jyväskylä: PS-kustannus.
 • Ekström, N., Puikkonen, E. & Suoniemi, K. (toim.) (2019). Sanataidetta on! – Työtavat, tekijät ja teoria. Turku: Kirjan talo.
 • Heikkilä-Halttunen, P. (2018). Lue lapselle! Opas lasten kirjallisuuskasvatukseen. Jyväskylä: Atena Kustannus.
 • Kallionpää, O. (2014). Mitä on uusi kirjoittaminen? Uusien mediakirjoitustaitojen merkitys. Media & viestintä 37 (4), 60–78.
 • Pentikäinen, J. (2019). Työpajamalliin perustuva kirjoittamisen kouluopetus: eksplisiittisestä opetuksesta toimijuuteen. Scriptum: Creative Writing Research Journal, 6 (1), 79–111.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching