OLUM1040 Language-aware teaching in a multilingual group (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Coordinating organisation:
Department of Teacher Education, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Opintojaksolla perehdytään oppiaineiden kielitietoiseen opetukseen ja monikielisen oppijan toimijuuden ja kielitaidon kehittymisen tukemiseen.

Description

 • monikielisen oppijan opetusjärjestelyt koulussa
 • oppijan osallisuuden ja monikielisen identiteetin tukeminen
 • oppijan toiminnallisen kielitaidon arvioiminen ja sen kehittymisen tukeminen
 • eri tiedonaloille tyypillisiä tekstikäytänteitä
 • kielitietoinen opetus sekä kielitaidon ja tekstikäytänteiden hallinnan kehittäminen osana oppiaineiden sisältötietojen oppimista
 • S2-opetus kielitaidon ja sisältöosaamisen kehittämisessä

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielen merkityksen oppijan identiteetin rakentumisessa, oppimisessa sekä eri oppiaineiden tiedonmuodostuksessa
 • ymmärtää monikielisyyden kehittyvänä taitona elinikäisen oppimisen näkökulmasta
 • tuntee keinoja eritellä oppijan tilanteista kielitaitoa ja tukea sen kehittymistä
 • tiedostaa, että eri tiedonaloilla on niille tyypillisiä kielellisiä piirteitä ja tekstikäytänteitä
 • tuntee opettamiensa tiedonalojen kielelle ja tekstikäytänteille tyypillisiä piirteitä
 • tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteet ja osaa luoda aktiviteetteja, jotka tukevat oppijan toimijuutta ja kehittävät kielitaitoa osana oppiaineiden sisältötiedon oppimista
 • osaa tukea ja hyödyntää oppijoiden monikielisiä resursseja oppimisessa.  

Additional information

Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduuli (25 op) koostuu opintojaksoista: 

 1. Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op)
 2. Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op)
 3. Entä jos ei suju? – Lukemisen ja kirjoittamisen valmiudet ja vaikeudet (5 op)
 4. Kielitietoisesti monikielisen oppijan matkassa (5 op)
 5. Kirjariemua ja kirjoitusintoa – Näkökulmia sanataiteeseen ja uuteen kirjoittamiseen (5 op)
 6. Monilukutaidon ohjaaminen digiajassa (5 op)

Kaksi ensimmäistä opintojaksoa muodostavat moduulin perustan. Siksi niiden opiskelua suositellaan ennen valinnaisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee kolme. Yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella myös itsenäisinä kokonaisuuksina.

Koko moduulin tai yksittäisiä opintojaksoja voi opiskella osana Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijoiden vapaasti valittavia opintoja tai osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Description of prerequisites

Tämä opintojakso on osa Luku- ja kirjoitustaitojen oppiminen ja opettaminen -moduulin (25 op) valinnaisia opintojaksoja. Opiskelija valitsee neljästä valinnaisesta opintojaksosta kolme.

Ennen tätä opintojaksoa suositellaan opiskeltaviksi opintojaksot Luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen polut (5 op) sekä Luku- ja kirjoitusvalmiuksien ja -taitojen ohjaaminen (5 op).

Study materials

Opintojaksolla erikseen sovittava kirjallisuus ja oppimateriaali.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen verkkokurssiin (hyv./hyl.) ja itsenäinen oppimistehtävä 100 % (0-5).
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (3 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching