OKLS1309 Advanced Phenomenon-based Studies 2: School Community and Society (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Teacher Education
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Luokanopettajan työhön liittyvää kouluyhteisön ja yhteiskunnan ilmiölähtöistä tarkastelua. Kaikille yhteiset teemat: demokratiakasvatus, sukupuolistunut väkivalta, vastuullisuus ja eettisesti kestävä toimijuus koulussa. 

Opettajan ydinosaamisalueista painottuvat 1. Eettinen osaaminen, 2. Tieteellinen osaaminen ja 4. Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen osaaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • tutkia valitsemaansa kouluyhteisö- ja yhteiskuntatason ilmiötä ja jäsentää sitä teoreettisten käsitteiden avulla
  • integroida kokemuksiaan ja käsityksiään valitsemansa ilmiön tutkimiseen 
  • hakea oma-aloitteisesti ohjausta oppimisprosessissa
  • tarkastella omaa ja ryhmän opiskeluprosessia kriittisesti

Description of prerequisites

Kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Rautiainen, M. (toim.) 2018. Kohti parempaa demokratiaa.
Yksittäistapaus-materiaali https://www.yksittaistapaus.fi/
Opetusohjelmassa mainittu kirjallisuus.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Tutkiva ilmiölähtöinen oppiminen.

Teaching