MUTY1017 Materials and Practices in the Visual Arts (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Opintojaksolla tutustutaan kuvataiteen eri materiaaleihin ja praktiikoihin kuten hiili- ja lyijykynäpiirustukseen, akryylimaalaukseen, sekatekniikkaan, ympäristötaiteeseen, videoon ja omaan kehoon ilmaisun välineenä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa kuvataiteessa käytettäviä materiaaleja ja praktiikoita omien materiaalikokeilujen ja työskentelyn kautta
• oppii katsomaan taidetta eri näkökulmista oman tekemisen kautta
• tuntee Jyväskylän keskeisimpiä taidelaitoksia ja -toimijoita
• oppii työstämään ryhmässä yhteisöllistä ympäristöteosta

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja tentin tai oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching