MUTY1012 Lukupiiri (2–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Vaihtuvasisältöistä teoriakirjallisuutta ja kaunokirjallisuutta.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee lukupiiriin valikoitua oman alan teoreettista tai kaunokirjallista kirjallisuutta, pystyy soveltamaan oppimiaan taitoja niiden luennassa ja osaa tulkita teoksia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen lukupiiriin ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching