MUTY1011 Student tutoring (1–5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintoryhmän tai muun pienryhmän ohjaaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on saanut perustiedot pienryhmän tai opintoryhmän ohjaamisesta ja osaa suunnitella ohjaamisen mielekkääksi kokonaisuudeksi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Ohjaustyö, sen raportointi ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching