MUTY1004 Practical Training (1–15 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Harjoittelujakson aikana opiskelija on työtehtävissä, jotka liittyvät hänen opintoihinsa ja lisäävät hänen tietojaan ja asiantuntemustaan opiskeltavasta alasta. Harjoittelu sijoitetaan tutkinnossa muihin opintoihin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
osaa kuvata työtehtäviään ja työyhteisön toimintaa,
osaa arvioida omia työelämävalmiuksiaan ja kehittymistään työtehtävissä,
tunnistaa oman asiantuntijuutensa keskeiset osat,
tunnistaa kehittämistä vaativat tietojensa ja taitojensa alueet,

pystyy mahdollisuuksien mukaan soveltamaan käytännön työtehtävissä pää- ja sivuaineissaan omaksumiaan tietoja ja taitoja.

Additional information

Harjoittelujakso kestää yleensä kolme kuukautta (15 op). Myös lyhyemmät jaksot ovat mahdollisia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoittelujakson hyväksytty suorittaminen sekä raportin kirjoittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5–15 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching