MUTY1001 Study and Career Planning (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (eHOPS), suunnitelma kansainvälistymisestä, tutustuminen vaihto-opiskelukohteisiin ja oman opintopolun kannalta kiinnostaviin valmistuneiden alumnitarinoihin. Portfolion laatiminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
  • kuvata yliopiston hallintorakenteen ja tutkintojen rakenteen sekä opintoihin liittyvät keskeiset käsitteet
  • hahmottaa opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet yliopiston tutkintosäännön ja musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opiskeluohjeiden mukaisesti
  • ottaa vastuun opintoihinsa liittyvän tiedon hankinnasta
  • hahmottaa sivuainevalintojen merkityksen työllistymiselle ja urapolulle
  • kuvata osaamistaan ja sen kehittymistä portfoliotyöskentelyn avulla
  • asettaa tavoitteita opinnoilleen
  • suunnitella ja aikatauluttaa opintojaan ja tehdä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (eHOPS)
  • kuvata opiskeluun liittyviä kansainvälistymisen mahdollisuuksia.

Additional information

Ajoitus: Ensimmäinen opintovuosi. 

Description of prerequisites

Opintojakson yhteydessä tehdään LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching