MUTA1201 Multidisciplinary Research on Crises and Changes in Society: Approaches from Music, Art and Culture Studies (5–10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kurssilla käsitellään kriisien ja yhteiskunnan muutoksen tutkimukseen liittyviä ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä musiikin, taiteen ja/tai kulttuurin tutkimuksen näkökulmista. Kurssin sisällöt kiinnittyvät erityisesti laitoksen tutkimushankkeisiin, jotka sijoittuvat yliopiston kriisien ja yhteiskunnan muutoksen monitieteisen tutkimuksen profilointialueelle ja etenkin sen kuulumista, identiteettejä, ihmisten kohtaamista tai kohtaamattomuutta ja liikkumista koskevaan tutkimusalueeseen. Kurssi voi myös hyödyntää laitoksen ulkomaisten yhteistyökumppanien asiantuntijuuksia kriisien ja yhteiskunnan muutoksen teemoista.

Learning outcomes

Opiskelija tuntee kriiseihin ja yhteiskunnan muutokseen liittyviä ajankohtaisia teemoja, hallitsee niiden tutkimuksessa käytettyjä musiikin, taiteen ja/tai kulttuurin tutkimuksen lähestymistapoja ja ymmärtää että kriiseillä on erilaisia merkityksiä ja vaikutuksia erilaisissa tilanteissa ja eri ihmisille. Opiskelija kehittää kulttuuritietoisuuttaan ja ymmärtää kriiseihin liittyvän eettisen vastuullisuuden merkityksen.

Additional information

Tämä jakso on mahdollista tehdä 5-10 opintopisteen laajuisena. Sisussa vaihtuvalaajuisten jaksojen osat jäävät järjestelmän osasuoritusrekisteriin, josta ne kootaan käsin sitten kun kokonaissuoritus on valmis. Kun et enää tee tälle koodille lisäsuorituksia, pyydä koontia juha.teppo@jyu.fi, niin suoritus tulee näkyviin rekisteriin normaalisti. Sisuun on tulossa ominaisuus, jonka jälkeen koontipyynnöt voidaan lähettää suoraan Sisusta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3
Select NaN parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
No published teaching