MUPP2001L Interdisciplinary music research (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Lukiolaisten kurkistuskurssi musiikintutkimukseen

Description

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa musiikin moninaisen luonteen, musiikin keskeisiä ominaisuuksia ja musiikin merkityksiä yksilölle ja yhteisöille

- hahmottaa musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä ja yhteiskunnallista merkityksellisyyttä

- tunnistaa erilaisia monitieteisen musiikintutkimuksen suuntauksia, lähtökohtia ja tavoitteita

- hahmottaa musiikin psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia

Additional information

Verkkokurssi, joka tarjolla kaikille Suomen lukioille. Jyväskylän yliopiston Avoin yliopisto hallinnoi toteutuksia.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointi perustuu siihen, miten opiskelija saavuttaa opintojakson osaamistavoitteet. Aktiivinen osallistuminen sekä annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching