MUPP2001 Interdisciplinary music research (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa musiikin moninaisen luonteen, musiikin keskeisiä ominaisuuksia ja musiikin merkityksiä yksilölle ja yhteisöille

- hahmottaa musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä ja yhteiskunnallista merkityksellisyyttä

- tunnistaa erilaisia monitieteisen musiikintutkimuksen suuntauksia, lähtökohtia ja tavoitteita

- hahmottaa musiikin psykologisia, sosiaalisia, kulttuurisia ja hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia

- osaa keskustella erilaisista musiikin tutkimiseen liittyvistä näkökulmista osana vertaisryhmää ja viestiä näistä kirjallisesti

Additional information

Ajoitus: 1. opintovuosi. Opintojakso sisältyy sekä musiikkitieteen että musiikkikasvatuksen perusopintoihin. Opintojakso sisältyy EduFutura -moduuliin Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Assessment is based on achievement of learning outcomes and completing all course assignments.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching