MTKY1020 Orientation to Science (1–2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics, Department of Physics, Department of Chemistry, Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Biologian, fysiikan ja/tai kemian opiskeluun yliopistossa valmentava kertauskurssi. Suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.

Description

Kurssilla kerrataan lukion luonnontieteiden valikoituja sisältöjä sekä tutustutaan kunkin alan yliopisto-opinnoissa vastaan tuleviin aiheisiin ja tapaan soveltaa matematiikkaa alan kysymyksissä. 

Learning outcomes

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

  • on palauttanut mieleensä lukion biologian, fysiikan ja/tai kemian keskeisiä sisältöjä

  • on tutustunut valitsemallaan alalla tarvittaviin matemaattisiin valmiuksiin

  • on parantanut valmiuksiaan osallistua valitsemansa alan ensimmäisille kursseille

  • on parantanut valmiuksiaan valita itselleen sopivia matematiikan opintoja  

Additional information

Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.

Completion methods

Method 1

Description:
Kurssi suoritetaan itsenäisesti verkkokurssina.
Evaluation criteria:
Kurssi suoritetaan läpäisemällä verkkoympäristössä suoritettavat kokeet. Kunkin kokeen suorittamista edeltää pakollinen harjoitteluvaihe. Tarkemmat tiedot opetusohjelmassa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching