MTKS020 Aiming at Career (1–3 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Kurssin päätavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia kohdata työelämä valmistumisen koittaessa. Kurssilla kerrotaan matematiikan ja luonnontieteiden koulutuksen saaneiden sijoittumismahdollisuuksista, opetetaan tunnistamaan ja dokumentoimaan oma osaaminen sekä opetetaan laatimaan menestyksekkäässä työnhaussa tarvittavia dokumentteja. Kurssi koostuu luennoista ja harjoituksista.

Suoritustavat

Luennot ja harjoitukset

Learning outcomes

Opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja osaamistaan sekä viestimään niistä työnhakutilanteessa sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tuntee millaisissa paikoissa alalta valmistuneita työskentelee sekä mistä ja miten töitä voi hakea.

Completion methods

Method 1

Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1–3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching