MTKA1001 Team&Client Project Course (3–6 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tiimi ja Työnantaja -projektikurssi on käytännönläheinen opintojakso, jolla harjaannutat työelämässä tarvittavaa osaamista ja verkostoidut muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Opintojakso suoritetaan toteuttamalla kehittämisprojekti oikealle asiakkaalle monitieteisessä tiimissä.

Sisältö: Projektityöskentelyyn johdattavat aloitusluennot tai –tehtävät sekä kehittämisprojektin toteuttaminen omalle asiakkaalle. Projektissa tiimi tuottaa asiakkaalle uusia ideoita ja tuoretta tietoa organisaation eri osa-alueiden ja toimintojen kehittämiseen monitieteisestä näkökulmasta.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aloitusluentoihin ja/tai ennakkotehtävän suorittaminen, asiakasprojektin toteuttaminen ja raportointi sekä itsenäisesti laadittava oppimisraportti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opintojakson aloitusluentoihin ja/tai ennakkotehtävän suorittaminen, asiakasprojektin toteuttaminen ja raportointi sekä itsenäisesti laadittava oppimisraportti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
• tunnistaa oman osaamisensa projekti- ja tiimityössä
• hyödyntää osaamistaan monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä
• asettaa projektille tavoitteita, laatia projektisuunnitelman, arvioida ajankäyttöä ja tehtävien työmääriä, toteuttaa projektin monitieteisessä tiimissä ja esitellä projektin tulokset asiakkaalle ja vertaisryhmälle
• toimia vastuullisesti osana monitieteistä ja/tai monikulttuurista projektitiimiä sekä yhteistyössä asiakkaan kanssa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching