MSLS1104 Specialisation studies (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana perehdytään omavalintaista museologian erikoisalaa käsittelevään kirjallisuuteen. Museologian erikoisaloja ovat muun muassa kulttuuriperintö ja sen prosessit, kulttuuriympäristön tutkimus, museohistoria, objektit ja kokoelmat, museoiden yleisötyö, kokoelmien hoito ja konservointi, museologisen tutkimuksen metodologia, museon yhteiskunnallisuus ja institutionaalisuus, museonäyttelyt viestintänä, museopolitiikka tai jokin muu tentaattorin kanssa sovittava erikoisala.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa analysoida valitsemaansa museologian erikoisalaan liittyvää tieteellistä keskustelua
  • osaa arvioida kriittisesti valitsemansa erikoisalan tutkimuksia, teoreettista argumentaatiota ja eettisiä periaatteita
  • osaa asettaa valitsemansa erikoisalan keskustelun laajempaan museologiseen kontekstiin.

Study materials

Valitaan yhdessä vastuuopettajan kanssa kolme valittua erikoisalaa käsittelevää teosta.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen kirjallinen oppimistehtävä. Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching