MSLA1104 Digital heritage (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojaksolla tarkastellaan kulttuuriperintökentän digitalisoitumista ja sen toteutuksia muun muassa eettisestä, hallinnollisesta ja käytettävyyden näkökulmista. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa arvioida digitaalisen tiedon roolia ja merkitystä museoiden kokoelma- ja yleisötyössä
  • ymmärtää digitaalisen tiedon luonteen ja siihen liittyvät eettiset näkökulmat osana kulttuuriperintötyötä
  • tuntee hallinnolliset prosessit kulttuuriperinnön digitalisoinnin taustalla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching