MSLA1103 Material culture (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana tutustutaan syvällisesti merkitysanalyysimenetelmään soveltaen sitä jonkin museoesineen, pienen kokoelman tai kokoelman osan tai muun kulttuuriperintökohteen analyysiin.  

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa jäsentää esinetutkimuksen ja kokoelmanmuodostuksen teoreettisia lähtökohtia ja osaa soveltaa niitä käytäntöön
  • ymmärtää aineellisen ja aineettoman, ihmisen esinesuhteiden sekä erilaisten käyttökontekstien merkityksen osana tallennus- ja kulttuuriperintöprosesseja
  • osaa soveltaa ja arvioida merkitysanalyysimenetelmää esinetutkimuksessa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Suorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching