MSLA1102 Current Approaches to Heritology and Museology (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian nykysuuntauksiin liittyvää tieteellistä keskustelua. Käsitellään muun muassa kokoelmatyöhön, yleisötyöhön ja kulttuuriperintöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
 • osaa analysoida heritologiaan ja museologiaan liittyvää nykykeskustelua,
 • tuntee museologisen ja heritologisen tutkimuksen nykytutkijoita,
 • osaa jäsentää kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyviä keskeisiä käsitteellisiä kysymyksiä sekä
 • osaa soveltaa nykytutkimuksen kysymyksiä työelämän kontekstiin.

Literature

 • Rose, Julia 2016: Interpreting Difficult History at Museums and Historic Sites.; ISBN: 978-0-7591-2438-7
 • Smith, Laurajane 2006: Uses of Heritage.; ISBN: 0-203-60226-9
 • Ross Parry (ed.) 2010: Museums in a Digital Age. Leicester Readers in Museum Studies.; ISBN: 041540262X
 • Simmons, John E. 2006: Things Great and Small: Collections Management Policies.; ISBN: 1933253037
 • Simon, Nina 2016: The Art of Relevance.; ISBN: 0692701494
 • Ronström, Owe (ed.) 2008: Kulturarvspolitik - Visby: från sliten småstad till medeltidsikon.; ISBN: 91-7331-112-X
 • Harrison, Rodney 2013: Heritage Critical Approaches.; ISBN: 041559197X
 • Weil, Stephen E. 2002: Making Museums Matter.; ISBN: 1-58834-025-2
 • Simon, Nina 2010: The Participatory Museum. Saatavana verkossa http://www.participatorymuseum.org/read/
 • http://www.participatorymuseum.org/read/

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (10 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching