MSLA1101 Classical Theories in Heritology and Museology (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana tarkastellaan kulttuuriperintötutkimuksen ja museologian teorian syntyvaiheisiin liittyvää tieteellistä keskustelua.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa analysoida museologisen ja heritologisen tutkimuksen syntyvaiheiden lähtökohtia
  • tuntee heritologisen ja museologisen tutkimuksen keskeisiä tutkijoita ja ymmärtää heidän merkityksensä osana alan oppihistoriallista kehitystä
  • osaa jäsentää kulttuuriperintötyöhön, kokoelmatyöhön ja yleisötyöhön liittyneitä varhaisempia käsitteellisiä kysymyksiä.

Literature

  • Hooper-Greenhill, Eilean: Museums and the shaping of knowledge. London: Routledge 1992.
  • Pearce, Susan: Museums, Objects and Collections: a cultural study. Leicester: Leicester University Press 1992.
  • Sola, Tomislav: Essays on museums and their theory: Towards the cybernetic museum. Helsinki: Finnish Museum Associaton 1997.
  • van Mensch, Peter: Towards a methodology of museology. 1998.
  • Lowenthal, David: The past is a foreign country. Cambridge: Cambridge University Press 1988.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
80% osallistuminen ja tenttisuoritus tai kirjallinen oppimistehtävä.
Time of teaching:
Period 4
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjatentti tai kirjallinen oppimistehtävä.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts

Method 3

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja siihen liittyvät tehtävät / tentit.

Teaching

x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Esseesuorituksesta sovitaan vastuuopettajan kanssa.

Teaching

x

Exam (10 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:
henkilökohtainen e-tentti, ota yhteyttä vastuuopettajaan sopiaksesi tentistä

Teaching