MSLA1001 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Suomeksi
Kypsyysnäytteessä opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä tutkintoa varten tekemänsä tutkielman aihepiiriin ja akateemisen kirjoitustyylin hallintaan. Suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saanut opiskelija osoittaa samalla erinomaisen kielitaitonsa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä.

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja.

Opiskelijan kirjoittaessa kypsyysnäytteen muulla kuin koulusivistys- tai äidinkielellään kypsyysnäytteen arvioinnissa korostuvat perehtyneisyys tutkielman alaan ja akateemisen kirjoitustyylin hallinta.

Suoritustavat

Esseetyyppinen pohtiva asiantuntijateksti, joka suoritetaan tenttitilaisuudessa. Uusimuotoinen kypsyysnäyte kirjoitetaan osana kielikeskuksen tutkimusviestinnän kurssia.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen hyväksytty suorittaminen edellyttää, että kypsyysnäyte hyväksytään niin sisällön kuin kieliasunkin puolesta.

Learning outcomes

Kypsyysnäytteellä opiskelija
- osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan ja
- osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitonsa.

Additional information

Vain tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Kypsyysnäyte suoritetaan joko Suoritetaan osallistumalla kurssille tutkimuseviesinnän kurssille tai tenttinä. Tenttinä suoritettaessa kypsyysnäytteeseen tehdään erillinen kielentarkastus.

Tutkimusviestinnän kurssit

Nykymuotoisia viestintä- ja kieliopintoja suorittavat:

XKNX009 Tutkimusviestinnän perusteet https://opinto-opas.jyu.fi/fi/opintojakso/xkvx009/

Uusimuotoisia viestintä- ja kieliopintoja suorittavat:

XYHH1005 Tutkimusviestintä https://opinto-opas.jyu.fi/fi/opintojakso/xyhh1005/

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Annettujen tehtävien suorittaminen hyväksytysti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x
x

exam (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching

x

Exam (0 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching