MSLA035 Learning through Work II (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson aikana perehdytään käytännön kokemuksen kautta museotyöhön, museo-organisaatioon ja museon toimintaperiaatteisiin sekä hankitaan lisävalmiuksia museotyöstä suoriutumiseen. Opintojaksolla reflektoidaan työskentelykokemusta aiempaan, jakson MSLP040 aikana saatuun kokemukseen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää museon erityispiirteitä työympäristönä ja sen toimintaa kulttuuriperintöorganisaationa
  • osaa soveltaa aiemmin oppimaansa käytännön työtehtävissä
  • osaa analysoida omaa suoriutumistaan ja omaa osaamistaan museotyöntekijänä
  • osaa vertailla kahden erilaisen museotyypin piirteitä sekä työympäristöinä että organisaatioina.

Completion methods

Method 1

Description:
Työssäoppimispaikan itsenäinen hakeminen ja työssäoppimisesta sopiminen museoammatillisesti hoidetussa museossa. (Työssäoppimispaikan tulee olla erityyppinen museo kuin jakson MSLP040 suorituksessa.) Ohjattu, 180 tunnin laajuinen työskentely, jossa tutustutaan mahdollisimman monipuolisesti museoon, sen toimintoihin ja työtehtäviin. Työssäoppimisjakson ja museovertailun raportointi kirjallisesti.
Evaluation criteria:
Työskentely ja raportti.
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4, Period 5
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching