MONS1009 Opinnot ulkomailla: diskurssintutkimus (1–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään johonkin diskurssintutkimuksen ajankohtaiseen ilmiöön tai kysymykseen ulkomaisessa yliopistossa. Tavoitteena on syventää ymmärrystä diskurssintutkimuksen laajasta kentästä ja erilaisista lähestymistavoista sekä tutustuttaa erityisesti diskurssintutkimuksen kansainvälisiin tutkimusaiheisiin, -konteksteihin ja -käytänteisiin.

Suoritustavat

Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.

Arviointiperusteet

Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltavista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.   

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

- on syventänyt osaamistaan jostakin diskurssintutkimuksen ajankohtaisesta ilmiöstä

- osaa kytkeä ilmiön osaksi laajempaa diskurssintutkimuksen kenttää ja viitekehystä

- tuntee diskurssintutkimuksen kansainvälistä tutkimusta ja sen painotuksia   

Completion methods

Method 1

Description:
Opiskelu ulkomaisessa yliopistossa. Tyypillisesti tämä tapahtuu vaihtojakson aikana.
Evaluation criteria:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltavista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (1–10 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Todistus ulkomaisessa yliopistossa suoritetuista soveltavista opintojaksoista. Arvosana määräytyy ulkomaisessa yliopistossa suoritettujen arvosanojen mukaan.
Language:
Finnish
No published teaching