MONS1004 Project Work in a Discourse Studies Research Project (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Soveltava opintojakso, jolla opiskellaan ja harjoitellaan tutkijantaitoja osana monialaisen kieliasiantuntijan asiantuntijuutta laitoksella meneillään olevissa diskurssintutkimuksen tutkimusprojekteissa. Kurssilla opitaan maisterintutkielman tekemisessä tarvittavia taitoja sekä projektityöskentelytaitoja. Opintojakson keskeinen osa on työskentely käynnissä olevassa, laajemmassa tutkimusprojektissa ja tähän liittyvät avustavat tehtävät. Tarkoitus ei siis ole vain havainnoida tutkimusprojektia vierestä, vaan osallistua sen toteuttamiseen aktiivisesti itse. Aktiivisen osallistumisen lisäksi arviointia varten projektityöskentelystä kirjoitetaan jäsentynyt raportti, joka palautetaan opintojaksoa koordinoivalle opettajalle erikseen sovittavana palautuspäivänä.

Suoritustavat

Projektityöskentely, kirjallinen raportti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa työskennellä tutkimusta avustavissa tehtävissä tutkimushankkeissa
  • osaa työskennellä itsenäisesti ja kantaa vastuun työtehtävistään osana työryhmää
  • on kehittänyt tiedonhankinnan ja -hallinnan sekä tutkimuseettisiä taitojaan
  • on kehittänyt projekti- ja tiimityöskentelyn sekä ongelmanratkaisutaitojaan

Additional information

Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Myös laitoksen omien tutkimusprojektien kohdalla täytyy tarkistaa vastuuopettajalta etukäteen, sopiiko kyseinen projekti tähän opintojaksoon.

Description of prerequisites

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen (aiempi koodi KLSA324)

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Description:
Ilmoittaudu opintojaksolle vasta, kun olet jo alustavasti sopinut tutkimusprojektiin osallistumisesta sekä projektin vetäjän että kurssin vastuuopettajan kanssa. Suoritukseen kuuluvat tehtävät sovitaan erikseen kussakin tutkimushankkeessa. Opintojakso on myös mahdollista suorittaa jossain muussa kuin laitoksen omassa tutkimusprojektissa, mutta projektin soveltuvuudesta on aina neuvoteltava etukäteen opintojakson vastuuopettajan kanssa. Myös laitoksen omien tutkimusprojektien kohdalla täytyy tarkistaa vastuuopettajalta etukäteen, sopiiko kyseinen projekti tähän opintojaksoon.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen tutkimusprojektiin kuuluvien tehtävien hoitoon, kirjallinen raportti.
Language:
Finnish
Study methods:

Projektityöskentely, kirjallinen raportti

Teaching